About admin

Hbur er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Hordaland. Hbur driver med informasjon og opplysningsarbeid for barn og unge og arrangerer kurs og seminarer. I tillegg til dette arrangerer vi Ungdommens Kulturmønstring på vegne av Hordaland Fylkeskommune, og innstiller til fordeling av driftsstøtte til barne og ungdomsorganisasjonene i Hordaland.

Posts by :

Load More

Back to top